ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

 

Metin AK

Pamukkale Üniversitesi

Fen edebiyat Fakültesi

KİMYA BÖLÜMÜ

 

- Ana Sayfa

- CV
- Bildiriler
- Makaleler
- Ders Programı
- Dersler
- Linkler
- Mathcad
- İnteraktif Kimya
     Kimyasal MIME
     Gif Animasyonları
     VRML
     JAVA
     İnteraktif NMR
     İnteraktif IR
     İnteraktif MS
- Leaching Kinetic
- Chemical Software
- Chemical Journal
- İletişim
- Güncel Haberler
- Fotoğraf Albümü
- Ziyaretçi Defteri
 


 

 


 

  İNTeRAKTİF KİMYA

 

KİMYASAL MIMe'LeR (Multipurpose Internet Mail extensions)
-MIMe-Genel Bilgiler
eLeKTRONİK KONFeRANSLAR
- Genel Bilgiler, Avantaj ve Dezavantajları
ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLeMe
-Üç Boyutlu Görüntüleme-Genel Bilgiler:
Yardımcı Uygulamalar:
- Rasmol
- KineMage
- Windows Protein Data Bank
- Swiss-pdb viewer
- CSChem3D net
- XMol
Plug-ins
- VRML
- Java
- Chime
GİF ANİMASYONLARI
-Anilinin Rezonansı
-Oksiasitlerin Rezonansı
-Diklorometan' ın Üç İnfrared Titreşim Animasyonu
-Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonu
-Wilkinson Katalizörü ile Olefin Hidrojenasyonu
CHIME ANİMASYONLARI
-DNA Yapısı
-Kaliksaren ile Sezyumun Host-Guest Kompleksi
JAVA ANİMASYONLARI
-JAVA-Genel Bilgiler
-Carnot Çevriminin Basamakları
-Carnot Çevrimi

-[CpFe(CO)2]2 'de Karbonil Gerilmesinin IR Spektrumu

-Etilasetat' ın NMR Spektrumu

-Sanal Titrasyon

-Bir Enon' a Nükleofilik Saldırı

-Periyodik Tablo

VRML (Virtual Reality Modelling Language)

Dosyaların açılabilmesi için Cosmoplayer yüklü olması gerekir.

-VRML-Genel Bilgiler
-Basit bir destilasyon düzeneği

Bazı Organik Reaksiyonların Animasyonları

-SN1: Birinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon
-SN2: İkinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon
-Nitro: Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon 
-E1cb: E1cb-Eliminasyon Reaksiyonu 
-Ziegler: Ziegler-Tipi-Kataliz 
-SN2t:Tetragonal Geçiş Hali ile İkinci Dereceden

Nükleofilik Sübstitüsyon

-SN2’: İkinci Dereceden Vinylogous Nükleofilik

Sübstitüsyon

-Diersald: Diels-Alder-Realsiyonu

Biyokimyasal Animasyonlar

-ATPase
-Calcium Release
-Flagellar Motor
-Flippase
-Myosin Actin
-Tubulin
-Peptide
-tRNA
 
İNTeRAKTİF NMR SPeKTRUMLARI
-Asetaldehit'in NMR spektrumu
-Bütilaldehit'in NMR spektrumu
-Piridin'in NMR spektrumu
-Propanol'un NMR spektrumu
İNTeRAKTİF IR SPeKTRUMLARI
-Ksilen' in IR spektrumu
-Heptanoikasit IR spektrumu
-Metanol' ün IR Spektrumu
-Metil Benzoat' ın IR Spektrumu
-Maleik anhidrit' in IR Spektrumu
İNTeRAKTİF MS SPeKTRUMLARI
-Propanol' un MS spektrumu
-Bütan' ın MS spektrumu
 
Arş. Gör. METİN AK
Pamukkale Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi
<<< KİMYA BÖLÜMÜ >>>
metinak@pamukkale.edu.tr