İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

BÜTİLALDeHİT NMR SPeKTRUMU

Tüm Spektrumlar                                                           Ana Sayfa

 

Animasyonu görüntülemek için spektruma tıklayınız...

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

MDL Chemscape- Chime Plugin bilgisayarınızda yüklü değil..   MDL Chemscape- Chime Plugin bilgisayarınızda yüklü değil.. İlk Görüntü