ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

 

Metin AK

Pamukkale Üniversitesi

Fen edebiyat Fakültesi

KİMYA BÖLÜMÜ

 

- Ana Sayfa

- CV
- Bildiriler
- Makaleler
- Ders Programı
- Dersler
- Linkler
- Mathcad
- İnteraktif Kimya
     Kimyasal MIME
     Gif Animasyonları
     VRML
     JAVA
     İnteraktif NMR
     İnteraktif IR
     İnteraktif MS
- Leaching Kinetic
- Chemical Software
- Chemical Journal
- İletişim
- Güncel Haberler
- Fotoğraf Albümü
- Ziyaretçi Defteri

 

 

  İNTeRAKTİF SPeKTROSKOPİ

 Not: Aşağıdaki spektrumların görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

İNTeRAKTİF NMR SPeKTRUMLARI
-Asetaldehit'in NMR spektrumu
-Bütilaldehit'in NMR spektrumu
-Piridin'in NMR spektrumu
-Propanol'un NMR spektrumu
İNTeRAKTİF IR SPeKTRUMLARI
-Ksilen' in IR spektrumu
-Heptanoikasit IR spektrumu
-Metanol' ün IR Spektrumu
-Metil Benzoat' ın IR Spektrumu
-Maleik anhidrit' in IR Spektrumu
İNTeRAKTİF MS SPeKTRUMLARI
-Propanol' un MS spektrumu
-Bütan' ın MS spektrumu
 
Arş. Gör. METİN AK
Pamukkale Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi
<<< KİMYA BÖLÜMÜ >>>
metinak@pamukkale.edu.tr