İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

1-propanol (NMR Spectrum)

Tüm Spektrumlar                                                        Ana Sayfa

                  Animasyonu görüntülemek için spektruma tıklayınız...

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

This page requires the MDL Chemscape Chime Plugin. This page requires the MDL Chemscape Chime Plugin. Reset display