İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

ASeTALDeHİT' İN NMR SPeKTRUMU

Tüm Spektrumlar                                                           Ana Sayfa

 

    Animasyonu görüntülemek için spektruma tıklayınız...

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

Spektrumu göremiyorsanız MDL Chemscape Chime Plugin' ini yükleyiniz.   Spektrumu göremiyorsanız MDL Chemscape Chime Plugin' ini yükleyiniz. Reset display