ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

 

Metin AK

Pamukkale Üniversitesi

Fen edebiyat Fakültesi

KİMYA BÖLÜMÜ

 

- Ana Sayfa

- CV
- Bildiriler
- Makaleler
- Ders Programı
- Dersler
- Linkler
- Mathcad
- İnteraktif Kimya
     Kimyasal MIME
     Gif Animasyonları
     VRML
     JAVA
     İnteraktif NMR
     İnteraktif IR
     İnteraktif MS
- Leaching Kinetic
- Chemical Software
- Chemical Journal
- İletişim
- Güncel Haberler
- Fotoğraf Albümü
- Ziyaretçi Defteri
 
 


 

 


 

  KİMYASAL MİMe

     Web sayfalarında interkatif üç boyutlu moleküllerin görüntülenmesi büyük ölçüde Multipurpose İnternet Mail Extensions (MIME) olarak bilinen ve Borenstein ve Freed tarafından elektronik mailler için tasarlanan bir mekanizma sayesinde olur1

       WWW’ in farklı dosya türlerini görüntüleyebilmesi büyük oranda MIME standardı yardımıyla olur. HTML (Hypertext Markup Language) ile oluşturulmuş web sayfaları yazı ve GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group) gibi belirli resim formatlarını otomatik olarak görüntüleyebilir. Bu formatların dışındaki diğer formatlar ise ancak yardımcı programları kullanarak görüntüleyebilir. Bu uygulama browserde MIME tiplerinin kullanımıyla düzenlenmiştir. Her tipteki dosyanın MIME kodu bir baş kısım ve bir alt kısımdan oluşmuştur. Örneğin baş kısım/alt kısım formatıyla bir JPEG resim dosyası image/jpeg, Microsoft Word dosyası application/msword, MPEG film dosyası video/mpeg MIME’ sine sahiptir.

             WWW’ de MIME standardının kullanımı şu şekilde olur. Kullanıcı HTML dökümanı içinde bir linke tıkladığında, işaretlenen web serverine istek postalanır. Server dosyanın yerini saptar ve uygun MIME tipi ekli olarak kullanıcı browserine ulaştırır. Browser dosyanın MIME tipini tanımlamak amacıyla okur ve dosyayı çalıştırabilen yardımcı programı saptar. Sonra browser uygun programı başlatır ve kullanıcı istenilen dosyayı görüntüleyen yeni pencereyi görür. Örneğin kullanıcı Microsoft Word dosyasını isterse dosya servere application/msword tipindeki MIME ekiyle gelir. Browser uygun yardımcı program olarak Microsoft Word’ u saptar, word çalışır ve istenen dosya açılır. Kullanıcının linke tıklamasından sonraki tüm işlemler otomatik olarak gerçekleşmekte ve açılan yeni pencerede dosya içinde istenilen değişiklikler yapılabilmektedir.

           Kimyasal MIME tiplerinin önerilmesi internette kimya yayımcılığının gelişmesindeki en önemli olaydır. PDB (protein data bank) formatında bir kristal yapı chemical/x-pdb MIME tipi ile internette yeralabilir. Kullanıcılar dosyaya ulaştığında dosyanın browserlerinde görüntülenebilmesi için MIME tipi okunur ve PDB dosyaları için kullanılan Rasmol programı çalışır. Bu program sayesinde kullanıcılar kimyasal molekülleri istedikleri yöne çevirebilir, rengini ve büyüklüğünü değiştirebilirler. Fakat matbu dergilerde bu molekülleri ancak durağan ve belki de tek renkli olarak görüntülenebilmektedir. Kimyasal MIME kullanımı kimyacılara internette aktuel verilerin, molekül yapılarının, spektrumların v.b. etkileşimli olarak kullanımına olanak sağlar. Tablo 1’ de farklı türdeki kimyasal dosyaların MIME tipleri ve bunların görüntülenmesini sağlayan yardımcı programlar verilmiştir.   

MIME Tipi

Dosya

Uzantısı

Yardımcı Program

chemical/x-pdb

Protein Databank Formatı olarak geliştirilmiştir. Tüm platformlarda kullanılması sebebiyle çok tercih edilir.

PDB

Unix, Win., Mac.

Rasmol-Glaxo Welcomme

Win., Mac.

Chime-MDL

Unix-Any X-Windows Env.

XMol-Network Computing Services

Win., Mac.

CS Chem3D-Cambridge Software

chemical/x-mdl-molfile

Xmol formatı orijinli olarak geliştirilmiştir.

MOL

Unix, Win., Mac.

Rasmol-Glaxo Welcomme

Win., Mac.

Chime-MDL

Unix, Win., Mac.

ISIS/Draw-MDL

Win., Mac.

CS Chem3D-Cambridge Software

Win., Mac.

CS ChemDraw-Cambridge Software

chemical/x-mdl-tgf

Kompleks kimyasal reaksiyon mekanizmasını örneklemekte kullanılabilen “tgf” formatının MDL Information System tarafından yayınlanmış standartlarla geliştirilmiştir.

TGF

Win., Mac.

Chime-MDL

Unix, Win., Mac.

ISIS/Draw-MDL

Win., Mac.

CS ChemDraw-Cambridge Software

chemical/x-mdl-rxn

Basit reaksiyonların 2D olarak gösterilmesinde kullanılır.

RXN

Win., Mac.

Chime-MDL

Unix, Win., Mac.

ISIS/Draw-MDL

chemical/x-jcamp-dx

Bilgisayarda okunabilen formda spektrum değişimi için standart formattır. J-Camp-DX IR, NMR, Mass, ve UV/Vis spektrumlarını görüntülemede kullanılır.

JDX

Win., Mac

Chime 2.0-MDL

chemical/kinemage

 

KIN

UNİX, Win., Mac.

Mage-Protein Science

Win., Mac.

Chime-MDL

chemical/x-chemdraw

CHM

Win., Mac.

CS ChemDraw-Cambridge Software

Win., Mac.

Chime-MDL

chemical/x-chem3d

C3D

Win., Mac.

CS ChemDraw-Cambridge Software

Win., Mac.

Chime-MDL

Chemical/x-xyz

 

 

XYZ

Win., Mac.

Chime-MDL

Unix, Win., Mac.

Rasmol-Glaxo Welcomme

Unix-Any X-Windows Env.

XMol-Network Computing Services

Tablo 1. Kimyasal MIME Tipleri ve Bunların Görüntülenmesini Sağlayan Yardımcı Uygulamalar.

 
Arş. Gör. METİN AK
Pamukkale Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi
<<< KİMYA BÖLÜMÜ >>>
metinak@pamukkale.edu.tr