Metin AK

Pamukkale Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

KİMYA BÖLÜMÜ

 

- Ana Sayfa

- CV
- Bildiriler
- Makaleler
- Ders Programı
- Dersler
- Linkler
- Mathcad
- İnteraktif Kimya
     Kimyasal MIME
     Gif Animasyonları
     VRML
     JAVA
     İnteraktif NMR
     İnteraktif IR
     İnteraktif MS
- Leaching Kinetic
- Chemical Software
- Chemical Journal
- İletişim
- Güncel Haberler
- Fotoğraf Albümü
- Ziyaretçi Defteri


VRML

         İnteraktif üç boyutlu görüntüleme ilk olarak VRML ile sağlanmıştır. VRML 3D nesnelerin görüntülenmesindeki ISO standart formattır.

WRL uzantısı ile biten VRML dosyaları, bilgisayarın çeşitli hesaplamalar yaparak nesnelerin interaktif ve üç boyutlu görüntülenmesini sağlayan bilgileri içeren basit metin dosyalarıdır (ASCII text). Bu dosyaların bilgisayarda görüntülenebilmesi için VRML plu-in’ e gerek vardır. En yaygın VRML Plug-in’ i Cosmosoft şirketine ait olan ve Windows, Mac ve Unix’ te çalışabilen Cosmoplayer’ dir.

İnternetteki VRML dosyalarının kullanıcı bilgisayarında görüntülenmesi şu mekanizma ile olur. Kullanıcı VRML içeren linke tıkladığında ilk olarak web serverinden wrl uzantılı dosya bilgisayarına gönderilir. Dosya bilgisayara yüklenirken VRML plug-in’ i başlar ve dosyanın içerdiği bilgilere göre bilgisayar çeşitli hesaplamalar yaparak üç boyutlu nesneyi oluşturmaya başlar. Kullanıcı bilgisayarında oluşan bu üç boyutlu nesneyi hareket ettirebilir veya nesneye ait animasyonlar izleyebilir. Bu işlemler yapılırken de bilgisayar VRML dosyasındaki komutlara göre çeşitli hesaplamalar yapmak durumunda kalır.      

Aşağıda birkaç kimyasal VRML örnekleri verilmiştir. Bu örnekleri görebilmek için bilgisayarınızda Cosmoplayer yüklü olması gerekir.

VRML ÖRNEKLE

Not: Aşağıdaki dosyaların açılabilmesi için bilgisayarınızda Cosmoplayer yüklü olması gerekir.
Basit bir destilasyon düzeneği

Bazı Organik Reaksiyonların Animasyonları

SN1: Birinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon

Flor iyonu ile klor atomunun nükleofilik sübstitüsyonu gösterilmiştir.

SN2: İkinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon

Florür iyonu ile metilklorür reaksiyonu gösterilmiştir.

Nitro: Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon 

NO2 katyonu ile fenolün nitrolanması gösterilmiştir.

E1cb: E1cb-Eliminasyon Reaksiyonu 

Stirenin oluşumu

Ziegler: Ziegler-Tipi-Kataliz 

  Ziegler-tipi katalizör ile [TiCl4 AlH2CH3]  etilene alkil grubu (metil) eklenmesi gösterilmiştir.

SN2t:Tetragonal Geçiş Hali ile İkinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon

Metoksi iyonu ile asetilklorürün reaksiyonu gösterilmiştir. 

SN2’: İkinci Dereceden Vinylogous Nükleofilik Sübstitüsyon

Su içerisinde asetilklorürün hidrolizi gösterilmiştir.

Diersald: Diels-Alder-Reaksiyonu

Diels-Alder-Reaksiyonu gösterilmiştir. 

Biyokimyasal Animasyonlar

ATPase
Calcium Release
Flagellar Motor
Flippase
Myosin Actin
Tubulin
Peptide
tRNA

 

 

 
Arş. Gör. METİN AK
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi.
<<< KİMYA BÖLÜMÜ >>>
metinak@pamukkale.edu.tr