İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için COSMOPLAYER  plugine ihtiyaç vardır.

SN2t:Tetragonal Geçiş Hali ile İkinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon 


Metoksi iyonu ile asetilklorürün reaksiyonu gösterilmiştir.