İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için COSMOPLAYER  plugine ihtiyaç vardır.

SN2: İkinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon 


Florür iyonu ile metilklorür reaksiyonu gösterilmiştir.