İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için COSMOPLAYER  plugine ihtiyaç vardır.

SN2x: İkinci Dereceden Vinylogous Nükleofilik Sübstitüsyon 


Su içerisinde asetilklorürün hidrolizi gösterilmiştir.