İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için COSMOPLAYER  plugine ihtiyaç vardır.

SN1: Birinci Dereceden Nükleofilik Sübstitüsyon


Flor iyonu ile klor atomunun nükleofilik sübstitüsyonu gösterilmiştir.