İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için COSMOPLAYER  plugine ihtiyaç vardır.

Ziegler: Ziegler-Tipi-Kataliz  


Ziegler-tipi katalizör ile [TiCl4 AlH2CH3]  etilene alkil grubu (metil) eklenmesi gösterilmiştir.