İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için COSMOPLAYER  plugine ihtiyaç vardır.

Nitro: Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon 


NO2 katyonu ile fenolün nitrolanması gösterilmiştir.