ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

 

Metin AK

Pamukkale Üniversitesi

Fen edebiyat Fakültesi

KİMYA BÖLÜMÜ

 

- Ana Sayfa

- CV
- Bildiriler
- Makaleler
- Ders Programı
- Dersler
- Linkler
- Mathcad
- İnteraktif Kimya
     Kimyasal MIME
     Gif Animasyonları
     VRML
     JAVA
     İnteraktif NMR
     İnteraktif IR
     İnteraktif MS
- Leaching Kinetic
- Chemical Software
- Chemical Journal
- İletişim
- Güncel Haberler
- Fotoğraf Albümü
- Ziyaretçi Defteri

 

 

  LEACHİNG KİNETİĞİ

      Sıvı bir çözücü yardımı ile çözünen bileşeni, çözünmeyen diğer bir bileşen ile yaptığı katı karışım veya bileşimden çözülerek uzaklaştırılmasına "liçing" denir (Smith, 1981).

Yukarıda kısaca tanımı yapılan leaching hakkında detaylı bilgi aşağıda verilen başlıklar altında pdf dosya formatında  leaching.zip dosyasında mevcuttur.

leaching.zip

Not: Bu bilgiler "Hidrate Çimento Hamurunun Asidik Ortamda Çözünme Kinetiği" adlı yüksek lisans tezimden alınmıştır.

4. LİÇİNG

4.1  Liçing Reaksiyon Türleri

       4.1.1 Su ile Çözünme

       4.1.2 Oksit ve Hidroksitlerin Çözünmesi

       4.1.3 Katyon Değiştirerek Çözünme

       4.1.4 Kompleks İyon Oluşturarak Çözünme

       4.1.5 Yükseltgenme ve İndirgenme ile Çözünme

4.2  Liçing Prosesleri Kinetiği

       4.2.1 Yüzey Reaksiyonunun Sınırlayıcı Olması

       4.2.2 Katı-Sıvı Ara Yüzeyindeki Çözelti Sınır Katmandaki Difüzyonun Sınırlayıcı Olması

       4.2.3 Ürün Katman İçindeki Difüzyonun Sınırlayıcı Olması

       4.2.4 Difüzyon Kontrollü Diğer Hız Eşitlikleri

4.2.4.1 Jarder (D3) Eşitliği

4.2.4.2 Kröger ve Heal (D7) Eşitliği

4.2.4.3 Zhuravlev, Lesokhin ve Templeman (D5) Eşitliği

4.2.4.3 Dickinson ve Heal (D10, D11 ve D12) Eşitlikleri

       4.2.5 Birden Fazla Basamak ile Sınırlandırılmış Reaksiyonlar

       4.2.6 Liçing Prosesinde Sıcaklığın Etkisi

4.3  Liçing Teknikleri

       4.3.1 Maden Yatağında Liçing

       4.3.2 Yığın Liçing

       4.3.3 Süzme Liçing

       4.3.4 Karıştırmalı Liçing

4.4  Liçing Çözücüleri

       4.4.1 Asidik Çözücüler

       4.4.2 Bazik Çözücüler

       4.4.3 Su

       4.4.4 Bakteriyel Çözücüler

4.5  Liçing Prosesini Etkileyen Faktörler

       4.5.1 Parçacık Boyutu

       4.5.2 Reaktif Derişimi

       4.5.3 Sıcaklık

       4.5.4 Karıştırma Hızı

       4.5.5 Bulamaç Yoğunluğu

       4.5.5 Bulamaç Viskozitesi

 

 
Arş. Gör. METİN AK
Pamukkale Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi.
<<< KİMYA BÖLÜMÜ >>>
metinak@pamukkale.edu.tr