İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

PİRİDİN' İN NMR SPeKTRUMU

 

Tüm Spektrumlar                                                                                                 Ana Sayfa

 

Animasyonu görüntülemek için spektruma tıklayınız...

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

 

<A href="http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/spectra/chime2/pyridine.pdb"></A>

Reset display

~8.6 alfa H, ~7.6 gama H, ~7.2 beta H