İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

Tüm Spektrumlar                                                                                                           Ana Sayfa

 

Metilbenzoat

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

Molekül Görüntü Penceresi

[Metilbenzoat]
[Molekül özellikleri için
pencereye sağ tıkayın]

Spektrum Görüntü Penceresi


[Animasyonu görmek için

 spektrumdaki piklere tıkayın]


[Spektrum özellikleri için

pencereye sağ tıklayın]