İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

PROPANOL' ÜN KÜTLe SPeKTRUMU

 

Tüm Spektrumlar                                                                       Ana Sayfa

Animasyonu görüntülemek için spektruma tıklayınız...

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

<A HREF="propanol.pdb"></A>

Reset display