İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

Tüm Spektrumlar                                                                                                           Ana Sayfa

 

1,4-Dimetilbenzen (Ksilen)

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

Molekül Görüntü Penceresi

[1,4-Dimetilbenzen]
[Molekül özellikleri için
pencereye sağ tıkayın]

Molekülü göremiyorsanız www.mdli.com adresindeki "chime" programını bilgisayarınıza yükleyiniz. (Metin AK)

Spektrum Görüntü Penceresi


[Animasyonu görmek için

 spektrumdaki piklere tıkayın]


[Spektrum özellikleri için

pencereye sağ tıklayın]

Spektrumu göremiyorsanız www.mdli.com adresindeki "chime" programını bilgisayarınıza yükleyiniz. (Metin AK)