İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

 

BÜTANIN KÜTLe SPeKTRUMU

 

Tüm Spektrumlar                                                                         Ana Sayfa

 

Animasyonu görüntülemek için spektruma tıklayınız...

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

Spektrumu göremiyorsanız MDL Chemscape Chime Plugin' ini yükleyiniz. Molekülü göremiyorsanız MDL Chemscape Chime Plugin' ini yükleyiniz. <A HREF="butane.pdb"></A>

Reset display