col6ex08.html¯+‡ col6ex08.htmlô5Hä7èä6œä6Pä$ä6TEXTttxt ˆL¯+‡L

İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

Bir Enon' a Nükleofilik Saldırı

 

Organobakır reaktifinin enon molekülüne nüklofilik saldırısını görmek için enon molekülündeki atomlara tıklayınız.

2 ÿ´-nÿ–B.ÿžAîÿ„¢ =@N^ _Oï col6ex08.htmlTEXTttxt TEXTttxt €ˆLNVÿìHç0&n (.:. |Z0 @m60<¨Ÿ¡F$HYO?<¨pNºüf"_ J±ÉgUO?// .¨0=@NúÈ|ÿUO?// .HnÿìNºşj6f UO?.ÿìNºü66JCg 2çøÈ&î2styl €ÿÿçú