İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

Carnot Makinası ve Carnot Çevrimi

Java Animasyonları                                                                                                                 Ana Sayfa


Carnot Makinası ve Carnot Çevrimi