İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

Sanal Titrasyon

Java Sayfası                                                                                                                               Ana Sayfa


    "Appleti çalıştırmak için renk değiştiren bölüme tıklayınız."

       Bu applet asit ve baz ile yapılan sanal titrasyonların ileri düzeydeki hesaplamalarını yapar ve grafiklerini çizer. Grafikler titrasyon eğrisi şeklinde olabildiği gibi isteğe bağlı olarak alpha plot, aktivite eğriside olabilmektedir. Yapısında hemen hemen tüm tanınmış mono di, tri, tetra, ve hekza protik asitleri içerir. Ayrıca asit bazlarla ilgili stokiyometrik hesaplamalar da yapabilmektedir.