İNTERAKTİF  KİMYA

METİN AK
Pamukkale Ünİversİtesİ

Fen Edebİyat Fakültesİ
Kimya Bölümü

 

Tüm Spektrumlar                                                                                                           Ana Sayfa

 

DNA Yapısı

 

Not: Aşağıdaki şeklin görüntülenebilmesi için CHIME  plugine ihtiyaç vardır.

Molekülü göremiyorsanız www.mdli.com adresindeki "chime" programını bilgisayarınıza yükleyiniz. (Metin AK)